//
Language: | Česky |  English | 
 

eMMA umožňuje zdravotnímu personálu přístup ke konsolidovaným zdravotním informacím, kartám pacienta, laboratorním a radiologickým výsledkům, objednávkovým formulářům a dalším sofistikovaným službám, které usnadňují proces rozhodování. eMMA poskytuje výkonný klinický nástroj, který pomáhá zdravotnímu personálu v procesu rozhodování.


V rámci obchodní stránky zdravotnictví umožňuje eMMA redukovat postupy, snižovat náklady a optimalizovat produktivitu práce nemocničního personálu tím, že poskytne potřebné informace přímo v místě rozhodování – u nemocničního lůžka.
Rozšířením poskytovaných zdravotnických služeb o další informace a možnost zábavy mohou být osobní data pacientů sdílena zdravotním personálem a pacienty přímo u nemocničního lůžka.(?) Lékařské snímky a podrobné záznamy o pacientovi mohou být sdíleny a zobrazeny na obrazovce terminálu, a umožní tak zdravotnímu personálu zapojit pacienty do léčebného procesu formou do té doby nevyužívanou.

 
 

All rights reserved eMedys 2007 (MCI).