//
Language: | Česky |  English | 
 

Sdružením administrativních informací s daty o pacientovi do bezpečného zařízení jako je eMMA, mají profesionálové v oboru zdravotní péče možnost poskytovat lepší a kvalitnější péči a zároveň snižovat náklady na celkové výdaje. Pokud má nemocniční personál on-line přístup k veškerým potřebným informacím, mohou rozhodovat lépe, rychleji a bezchybně a zároveň využívat efektivní spolupráce napříč zdravotními, obchodními a servisními odděleními nemocnice.

Další výhodou terminálu eMMA je okamžitý přístup doktorů a sester ke zdravotním složkám pacienta přes bezdrátové spojení, které výrazně šetří čas a zvyšuje tak počet pacientů, kterým se mohou věnovat. Využíváním terminálu eMMA je zároveň minimalizováno riziko případné chyby v léčbě. Pacienti tak mohou být přímo u lůžka seznámeni se všemi potřebnými informacemi ohledně jejich zdravotního stavu a postupu další léčby. Pacient se tak může o svém zdravotním stavu, povaze choroby a možnostech jejího léčení dozvědět veškeré relevantní informace a kvalifikovaněji tak spolurozhodovat o průběhu léčby.
 
 

All rights reserved eMedys 2007 (MCI).