//
Language: | Česky |  English | 
 

Oblast nemocniční zdravotnické péče vyžaduje řešení pro zlepšení kvality o péči pacienta a současně řešení veoucí ke zlepšení finančních výsledků. Řešení této situace existuje, avšak nemocnice nedisponují dostatečnými finančními zdroji, které by takovou investici umožňovaly.

Společnost eMedys má řešení, které uspokojí potřeby jak pacientů, tak nemocnic. Její nemocniční lůžkový terminál (eMMA) nabízí přístup ke klinickým informacím, zábavu pro pacienta a informační služby.

Důležité je, že řešení společnosti eMedys vylučuje potřebu jakékoli finanční investice do tohoto zařízení, které umožňuje digitalizaci zdravotnické péče a poskytuje službu 24 hodin denně.

 
 

All rights reserved eMedys 2007 (MCI).